Németh Kálmán Emlékház

2151 Fót, Béke u. 31.

(+36) 27 358 130

(+36) 70 331 9236

AZ EMLÉKHÁZ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSA

 

Az állandó kiállítás kilenc kiállítóhelyiségben tekinthető meg:
1./ Szepesi szoba:
- trianoni és magyar történelmi tárgyú alkotások
2./ Könyvtárszoba:
- a művész könyvei
-tanulmányfejek, portré szobrok
- az első és második világháborúval összefüggő művek
- reliefek
- vendégkönyvek
- festő kortársak ajándék képei
3./ Üvegezett veranda:
- szobrok, reliefek
- grafikák
- eredeti saját készítésű ágy és asztal
4./ Ebédlő:
- ácsolt asztal 12 székkel,
- Tízparancsolat
- Utolsó vacsora
- Júdás csókja
- Péter és Pál apostolok
- Váradi Biblia 1660-ból
5./ Zuna Edit (a művész felesége) emlékszoba:
- A Szózat soraival faragott asztal
- Önarckép harkállyal
- reliefek
- képzőművész barátok, tanítványok alkotásai
- családi fotók,
- restaurálási és tanítási dokumentációk
- rajzok, vázlatok
6./ „Fóti dal” szoba
- Fóti dal relief
- Zrínyi Miklós portréja
- rajzok
- képzőművész barátok alkotásai
7./ Konyha
- részben eredeti használati tárgyakkal
8./ Műterem:
- a szobrászat szerszámai, munkaeszközei
- szobrász és restaurátor tanmenetek, segédanyagok
- második világháborús személyes tárgyak
- reliefek
- Szárnyas oltár
- képzőművész barátok, tanítványok alkotásai
- korai barokk jellegű sarok szekrény
- Corpus a XVIII. századból
9./ Borospince:
- asztal padokkal
- hordók
- a falon az egykori látogatók aláírásai, feljegyzései

AZ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS BEMUTATÁSA, TÁRLATVEZETÉS

Kert, tornác
• Üdvözlés, bemutatkozás
Szepességi szoba
• Németh Kálmán 1903. okt. 11.-én PODOLINBAN született. Nagyapja asztalos műhelyében ismerkedik a fával az azt megmunkáló eszközökkel, majd a szepességi templomokban Lőcsei Pál mester szárnyas oltárai alatt cseperedik. /Erdei Madonna/
• 1917-1921-ig Iglón végezte el az Állami Faipari Szakiskolát. Turistavezetést vállalt a Magas Tátrában, ahol művészetének forrását megtalálta a faóriásokban és sziklákban. /turistabotok/
• 1920. a TRIANON -ban hozott döntés űzte a családot a szűkebb hazába. Ág-lomb…, Podolin…; Búcsú a hazától…; az elszakított vármegyék címerei, Csak az a nép…,Széchenyi gondolata. Mohács…
A középkori Mo. felbomlására és a 150 éves török rabságra emlékezik. Arad…; Kossuth…, a szabadságharcba vonuló nép, Nemzetiszín-mérgeskígyó…, mely rá telepszik Mo.-ra. Hajdan…, bár csonka Mo. vagyunk, szürkeállományunkkal kell csodát művelnünk.  Egy nemzet léte…, elődeink: ”egy nemzet talpköve a tiszta erkölcs”. Csordán kívül…, a művész magányossága; Vagyok inkább…, kollégái megalkudtak az előmenetelért, ő soha.
Ebédlő - veranda
• 1922. Kisalag kúriavásárlás, itt élete végéig alkotott. Elvégezte a Magyar Királyi Iparművészeti iskolát,majd a Képzőművészeti Főiskolát, díszítő szobrászatot, majd szobrászatot tanult. Gazdasági életünk mélypontján megrendelésekre dolgozott, pályázatait rendre elutasították, meghasonlott a művész pályával. /Négy lábam…/
• Bibliai jelenetek a falon. / Utolsó vacsora…; Jézus lecsendesíti…; Veronika kendője…; Mózes…; a Békét…. Az ebédlő asztalt és 12 széket a 12 apostol tiszteletére faragta ugyanilyenek találhatók a Fáy Présházban.
• Berda József barátságának köszönhetően / Faragott kéz / fölújították a kultúra fellegvárát, a Fáy présházat. A Fótiak megkedvelik: gyerek modellek, malomjáték. /Gyökértelen…/
Könyvtárszoba
• 1939. Besorozták katonának a térképészeti hivatalban dolgozott.
• 1943. Fertőszentmiklósi Madonna a Lengyel rádió is hírül adta.
• 1944-1946. Katonaság, hadifogság, munkaszolgálatosok parancsnoka. / Hadirokkant..., Olajággal…; Szemes szögesdrót…/
• Otthonát szétdúlták, bútorait maga készítette. /csillárok…; ajtók…; szobrok…; reliefek..., bútorok/
• 1947-1949. Rajztanári állást vállalt.
• 1948. Romeltakarítás a Szépművészeti Múzeumban. Pigler A felkéri, 18 éven keresztül restaurált. Így maradtak fenn: a középkori és barokk szárnyas oltárok /Garamszentbenedeki úrkoporsó, Az Esztergomi Keresztény Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményit restaurálta/
A Szépművészeti Múzeum ún. Michelangelo terme volt a műhelye/ A fóti Ybl Róm. katolikus templomban 10 éven keresztül restaurált. /Szent Lucencius, padok tervezése/
• 1956. Szépművészeti Múzeum védelme. / Berda gyertyatartó…; fatál…/
• "Krisztus faragóként" az elismertség elmaradt, kiállítási lehetőséget nem kapott, ezért házát nyitotta meg a látogatók előtt. /vendégkönyvek sokasága/
• 1965. Nyugdíjazása előtt Iparművészeti Múzeumban kiállítás / 17 ezer látogató /
• Foglalkoztatták a kor társadalmi problémái. / alkoholizmus, öngyilkosság, magzatirtás…, PegazusÍ: a kortárs művészet állapota./
Edit néni szoba
• Múzsája, kritikusa. Megismerkedés, gyerektelenség. / A tűz…; Edit feleségem lettél…;/ Tornác, műterem, borospince volt ajándéka, Kálmán a hadifogságból hozott Madonnával viszonozta. / Mit ér…; Sok templomot…/
• NK. magyarságtudata tükröződik minden szegletből. / Szózat…; Atyafiak…A szeretet himnusza/
• 1968. Fáy A. plakett, ma is látható bronzból a présház falán, ugyanitt készítette Berda J. emléktábláját is.
„Fóti dal” szoba
• A szüreti Kálmán napok, írók, költők, művészek, politikusok, jó barátok szellemi műhelye volt. Hozzá hasonló házigazda volt a reformkor idején Fáy A. is. Az Ő asztaltársaságának tiszteletére faragta a „Fóti dalt”. 1970. /Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Arany János, Bajza József, Czuczor Gergely,
Barabás Miklós, Ferenczi István, Bugát Pál./ A kultúra fellegvárából, vendéglátó üzem lett, ezért a domborművet még életében hazahozatta.
• 1967. Megalkotta Vörösmarty mellszobrát bronzból, melyet később a talapzatáról elloptak. / Szép lombos…; Te jó isten…; Mondá az úr…/
• Időskori parkinzon kór ellenére is alkotott és nem panaszkodott. Tudatosan tartotta egyben munkáit.
Gyermekük nem lévén, 1978-ban a Magyar Államnak ajándékozta mindenét.
• 1979. ápr. 27-én tüdőgyulladásban meghalt. Felesége 1985. dec. 6-án követte a Fóti Katolikus temetőbe. /A síremléket Rimóczi R. készítette a krisztusi életet élt művésznek./
Műterem
• A szobrászrestaurátor iskola alapjait ő teremtette meg. Kidolgozta a 4 évfolyam tanmenetét. / fabetegségek…; szerszámok…, faragott tanmenetek.../
• A háború borzalmait mutatja be műveiben az egyik falon. / sisak, bakancs…; évszámok…;hadifogság…,Hadifogolytemetés..., Emlékmű tervek/
• Intelmei: /Fegyverünk…; Legyen óvatos…; Ekevasat…; A bűn…, Szocializmus…;Elvtárs…; Nem félek…; Nem lehet úgy élni…; Jöjj és tanulj…, Igaz mondásra…/
Borospince
• Egy pohár bor mellett jobbították a haza sorsát. /László Gyula, Czine Mihály, Béres Ferenc…, Ember csak…; Minden barátság…; Pincémben ülök…, Végrehajtó…, Szegény legény…, A halállal… /
• A vendégek feliratai : /Aki Kálmán…; Bortól a bölcs…; Mintha bölcsebb lennék, ámbár van még borod Kálmán? A hordókban folyékony…/
• Külső szentély: ló koponya /Az emlékezés őrtüzére vigyázok. Igló, Lőcse, Kassa, Pozsony, Késmárk, Fiume, Podolin, / Trianon eseményei, helyszínei: a szülőföld elcsatolásán búsong.