Németh Kálmán Emlékház

2151 Fót, Béke u. 31.

(+36) 27 358 130

(+36) 70 331 9236

A TERMŐÁG ALKOTÓMŰHELY TEHETSÉGGONDOZÓ PROJEKTJE AZ NTP-KULT-18 PÁLYÁZAT TÁMOGATÁSÁVAL

A fóti Németh Kálmán Emlékházban évek óta komoly múzeumpedagógiai tevékenység folyik, ezen belül valósítottuk meg 2018-19-ben az NTP-KULT-18 pályázattal támogatott komplex tehetséggondozó programunkat. A pályázati projektben vállalt művészeti tehetségfejlesztés a múzeum Termőág Alkotóműhelyében történt egy éves, élmény- és alkotásközpontú tanítási-tanulási folyamat keretében. A pályázati támogatás lehetővé tette, hogy a tehetséges gyermekek és fiatalok jobb feltételek mellett tanulhassanak, fejlődhessenek.

Projektindító foglalkozásunkat Németh Kálmán szobrászművész emlékmúzeumában tartottuk, ahol a fiatalok eredeti műtárgyak között ismerkedhettek a képzőművészeti alapfogalmakkal. A szobrok, festmények, grafikák látványa jelentős művészi élményt és erős motivációt nyújtott a tanuláshoz.

Gyakorlati tehetséggondozó munkánkat a SÍK problematikájának tanulmányozásával kezdtük, kreatív feladatokat oldottunk meg a vonal-, folt-, formajáték alkalmazásával. A ritmus és a mozgás kifejezésével "átléptünk" a TÉR-be, vagyis a síkon való térábrázolás módjait tanulmányoztuk. Ehhez megismerkedtünk a levegőtávlat és a vonalas perspektíva szabályaival és alkalmaztuk azokat.

A színelméleti stúdiumokat a színkeverési technikákkal vezettük be, majd a különböző színhatásokra épülő gyakorlati feladatok következtek, pl. színkontrasztok, harmóniák, a szinek érzelmi hatása, stb..

A második múzeumi órán szintézisbe foglaltuk az eddig tanultakat és a tanulók önállóan is elemeztek műtárgyakat a tanult ábrázolási- és kifejezésbeli szempontok alapján.

A következő nagy egység a megfigyelés alapján történő tanulmányrajzolás szabályainak megismerése, tanulása, gyakorlása volt. Ehhez nagy segítséget jelentettek a támogatásból vásárolt rajzbakok. A szögletes- és forgástestek tanulmányozása után a csendélet tanulmányrajzolása és festése következett.

Végül tehetséges fiataljainkat bevontuk az installálás munkálataiba is, ezzel is fejleszteni kívántuk tudásukat, kreativitásukat.

Tehetséggondozó programunk elsődlegesen hozzájárult a résztvevő gyermekek és fiatalok képzőművészeti kompetenciái fejlesztéséhez, mint a képalkotás alapismeretei, technikai ismeretek, stb.. Gazdagodott személyiségük, fejlődött érzelmi intelligenciájuk. Pl. az egyéni- és közös értékelések során fejlődött a siker- és kudarcélmények feldolgozásának képessége. Az összehangolt egyéni- és csoportmunkák során nagyban fejlődtek közösségi kompetenciáik, mint az együttműködés, a tolerancia, verbális, nonverbális kommunikáció. A program végére a sok közös tanulás, alkotómunka és élmény hatására a Termőág Alkotóműhely kis csapata összetartó, egymást támogató baráti közösséggé szerveződött.

A tehetségek erős oldalának fejlesztését a "gazdagítás" különféle technikáival végeztük. Az egyik ilyen módszerünk a "mélységében" történő gazdagítás, vagyis több lehetőséget kaptak képességeik alkalmazására, elmélyítésére, mint általában a többiek. Ezenkívül a tartalomban és a tempóban történő gazdagítást is alkalmaztuk.

A személyiség-tényezők fejlesztése összehangoltan történt, az alkotás projektív jellege segítette a hiányosságok feltárását. Programunk során is gyakran találkoztunk a tehetséges gyerekek érzelmi, értelmi, képzeleti, stb. túlérzékenységével, ezért igyekeztünk elsajátíttatni, fejleszteni azon képességüket, hogyan transzformálják át azt vonalakká, formákká, szinekké, stb. Ehhez az alkotófolyamathoz minden esetben igyekeztünk nyugodt, őszinte, baráti légkört teremteni. Reális önértékelésüket közös korrektúrákkal és pozitív megerősítéssel fejlesztettük, hangsúlyt fektettünk a résztvevők szociális kompetenciái  fejlesztésére is, pl. együttműködés, tolerancia, stb.

Kiegészítő tevékenység a projekten belül két alkalommal volt a szülők és hozzátartozók bevonásával. Az első alkalommal egy élő, közös alkotásra, performanszra hívtuk meg csoportunk tagjait és hozzátartozóikat. A foglalkozás, melyet Tóth Anna festőművész vezetett abból állt, hogy nagyméretű kartonokat (akvarell papírt) ragasztottunk egymás hátára, majd egy mindenki által saját magának kiválasztott színnel elkezdtünk egymás "hátára" festeni. A festést megelőzte egy rövid beszélgetés arról, hogy a közben lejátszott zene hangulatait, ritmusát követve milyen "jeleket" hagyjunk egymás hátán. Minden résztvevő lelkes és izgatott volt és teljes odaadással és "komolysággal" vett részt a festő-akcióban. A performansz során egy csodálatos összhang alakult ki a résztvevők mozgása és festő-tevékenysége között és egy jókedvű közös élményfestés kerekedett ki belőle. Fotó- és video dokumentáció is készült az eseményről, melyből mellékelünk a beszámolónkhoz. A 4 órás performanszt a tervezett novemberi időpont helyett tavasszal, májusban valósítottuk meg, elsősorban azért, hogy a szabadban bonyolíthassuk le. Így a Közösségi ház kertjében zavartalanul festhettünk, nem kellett a falakra vigyázni. Szülőknek, pedagógusoknak és gyerekeknek egy közös, felszabadító élményfestésben volt részünk a szabadban.

Komplex tehetséggondozó programunk egyik jelentős eredménye, a programot lezáró és egyben bemutató közös kiállítás volt a városi Vörösmarty Művelődési Házban. A kiállítás előkészületeibe is bevontuk a programban résztvevő fiatalokat, együtt válogattuk ki a munkákat, közösen paszpartuztunk, kereteztünk és a kiállítás rendezését is együtt végeztük. E-téren is új ismeretekkel, információkkal gazdagodtak a fiatalok.

A verniszázs szintén "közös alkotás" volt, ahol egy közreműködőnk volt, -Balogh Dávid művészettörténész (NKE szakmai vezetője), rajta kívül mindent a fiataljaink oldottak meg: szavalat, tárlatvezetés, műelemzések, beszélgetés a közönséggel, vendéglátás stb. Több dologba a szülőket, családtagokat is bevontuk, így ez a délután is igazi közösségi ünnep lett.

Tehetséggondozó projektünkben két művészetpedagógus-tehetséggondozó szakember is közreműködött: Kovács Margit rajztanár és Tóth Anna festőművész.

Fót, 2019. 06. 10.                                                                       Kiss Eszter múzeumpedagógus

A NÉMETH KÁLMÁN EMLÉKHÁZ MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Múzeumi foglalkozásokat és órákat szervezünk óvodásoknak, általános- és középiskolás tanulóknak azzal a céllal, hogy Németh Kálmán szobrászművész gazdag életművét, szellemi- és tárgyi hagyatékát sokoldalúan és élményszerűen közvetítsük a jövő múzeumlátogatói felé.

Az emlékházban az emberi-alkotói környezet komplexitásában jelenik meg (Lakóhely, otthon, a családi-, baráti-, és közéleti társas összejövetelek helyszíne, alkotóműhely, képzőművészeti kiállítás, könyvtár, kert stb.), ezért különösen alkalmas helyszín az élmény- és tapasztalásközpontú, integrált tanításra-tanulásra. Foglalkozásainkon több műveltségi területről szeretnénk ismereteket, élményeket közvetíteni. (Képző- és iparművészet, tárgy- és környezetkultúra, magyar irodalom, történelem, várostörténet és honismeret, környezeti ismeretek.)

Kiemelt nevelési céljaink: az esztétikai, művészeti kompetenciák fejlesztése és a hazaszeretetre nevelés.

Múzeumi óráinkat a tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vételével, az iskolai tananyaghoz és a tantervi követelményekhez igazodva terveztük meg, így az iskolában szerzett tudásukat itt, egy másfajta tanulási környezetben is gazdagíthatják és alkalmazhatják.

Bízunk benne, hogy programkínálatunk elnyeri tetszésüket és múzeumunkban többször is lesz alkalmunk találkozni Önökkel és tanítványaikkal.

Múzeumpedagógiai programkínálatunk

Óvodásoknak

Játék a színekkel és formákkal

Foglalkozásainkon dramatikus és vizuális játékok, mesék segítségével ismerkedünk Németh Kálmán életével és a múzeum műtárgyaival. A foglalkozásokhoz tárgyalkotó kézműves műhelymunka is kapcsolódhat.

Az 5-8. évfolyamos csoportok számára:

Képes történelem

A magyar történelem eseményei, alakjai Németh Kálmán művészetében.

Interaktív műelemzések. Múzeumi óra feladatlap használatával.

Képes biblia

Németh Kálmán műveinek segítségével ismerkedünk meg a bibliai szereplőkkel, történésekkel, üzenetekkel és az egyes szentek életével. Az órához feladatlap kitöltése is tartozik.

IMG_20170513_115255

Az általános iskola 1-4. évfolyamos csoportjai számára:

Mi fán terem a képzőművészet

Ismerkedés a képzőművészet (Grafika, festés, szobrászat) alapjaival és

Németh Kálmán munkásságával. Interaktív múzeumi óra feladatlap, mozgásos,- és vizuális játékok segítségével a kiállítótérben.

Igény esetén a múzeumi órát kreatív műhelymunka egészíti ki, ahol a különböző képzőművészeti technikákkal ismerkedünk meg.

A 9-12. évfolyamos csoportok számára:

Barangolás Németh Kálmánnal a XX. század magyar történelmében

Múzeumi óránkon arra keresünk választ, hogy melyek voltak a XX. század történelmének nagy eseményei, hogyan élte meg azokat Németh Kálmán, és az átélt eseményeket, élményeket, tapasztalatokat miként örökítette meg és fejezte ki műveiben. Óránk egyik tanulsága: hogyan lehet a művészet a hazaszeretetre nevelésnek az egyik legfontosabb eszköze.

Műelemzések feladatlap segítségével.

Barangolás Németh Kálmánnal a XX. század magyar irodalmában

Irodalmi szemelvények és Németh Kálmán műveinek segítségével ismerkedünk a XX. század magyar művészetével és irodalmával.

Megismerkedünk a határon túli, elsősorban a felvidéki magyar irodalom néhány kiemelkedő alakjával is. Műelemzések feladatlap segítségével.

Foglalja le interaktív programjaink egyikét

Tekintse meg árainkat

A csoportos látogatás feltételei

Foglalkozásokat keddtől péntekig 10.00 és 16.00 óra között tartunk.

A résztvevő csoportok létszáma maximum 20 fő lehet.

A múzeumi órák és foglalkozások helyszíne a Németh Kálmán Emlékház, a műhelyfoglalkozásokat a szomszédos Kisalagi Közösségi Házban tartjuk.

Foglalkozásainkon a kísérő pedagógus részvétele ingyenes.

Kérjük, hogy legalább egy héttel a választott időpont előtt jelentkezzenek be