Németh Kálmán Emlékház

2151 Fót, Béke u. 31.

(+36) 27 358 130

(+36) 70 331 9236

Az emlékház bemutatása

nemeth_kalman_emlekhaz_
belső kép a Németh Kálmán emlékházból
Emlékház 027

A NÉMETH KÁLMÁN EMLÉKHÁZ BEMUTATÁSA

 

 

AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÁSA, TÖRTÉNETE, JELENE

Az emlékház Németh Kálmán szobrászművész hagyatékából alakult 1983-ban.

A művész halála előtt egy évvel 1978-ban, házát, kertjét, képzőművészeti gyűjteményét és művészi életművét a Magyar Államnak ajándékozta.

Részlet az Ajándékozási szerződésből: „Az adományozó a nagy közösség és Fót község iránt érzett szeretetéből indítva ingatlanát, művészeti alkotásait, bútorzatát, képeit, könyveit a Magyar Államnak, a lakóhelye közösségének kívánja adományozni, és Fót Nagyközség tanácsa Végrehajtó Bizottsága e szerződés I. számú mellékletében felsorolt adományozási feltételeket elfogadta és annak teljesítését vállalta.”

„ Fót Nagyközség Tanácsa gondoskodik:

5)- az ingatlan karbahelyezését követően és a katalógus elkészülte után állandó jellegű nyilvános kiállításról,

6)- a későbbiek során megfelelő gondnok alkalmazásáról, aki felelősséggel tartozik az ingatlan, a művészeti alkotások megőrzéséért és a kert gondozásáért.”

A művész halála után, 1985-ig felesége, Zuna Edit gondozta a házat és a gyűjteményt.

 

 2012 decemberében kezdeményeztük az emlékház és a kert védetté nyilvánítását.

 A belügyminiszter 70/2013. (XII. 16.) BM rendeletével műemlékké nyilvánította az ingatlant.

Idézet a rendeletből: „15. § (2) A védetté nyilvánítás célja a 20. század első évtizedében épített lakóház építészeti és történeti értékeinek megőrzése.”

Részlet a műemléki érték védetté nyilvánításához készült dokumentációból:

„A századfordulón kialakuló kertvárosias, üdülő övezeti kispolgári beépítés egyik megmaradt példája, egyben Németh Kálmán szobrász lakóháza. Mind az épülettípus, mind a történeti tartalom, a benne élők szellemisége műemléki védelemre érdemes.”

A képzőművészeti alkotásokat kilenc kiállítóhelyiségben, eredeti elrendezésükben tekinthetjük meg a művész által készített bútorokkal egységes enteriőrökben.

A patinás műemlék épületnek a művész gondozott, minden évszakban hangulatos, védett szőlős és gyümölcsös kertje ad méltó környezetet.

 

A MUZEÁLIS INTÉZMÉNY ADATAI

Neve: Németh Kálmán Emlékház

Székhelye: 2151 Fót, Béke út 31.

Fenntartó típusa: települési önkormányzat

Tulajdonosa, fenntartója: Fót Város Önkormányzata

Az intézmény a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ tagintézménye

2151 Fót, Vörösmarty tér 3.

Gazdálkodási módja: nem önálló

Vezetője: FKKK igazgatója

Alkalmazott: 1 fő művészettörténész-muzeológus, 1 fő gyűjteménykezelő, 1 fő kertész, karbantartó

Szakmai (muzeológiai) irányító szerve: Emberi Erőforrások Minisztere Budapest, Akadémia u. 3.

Az emlékház szakmai besorolása: Közérdekű muzeális gyűjtemény.

Gyűjtőköre: Képzőművészet, Németh Kálmán szobrászművész életmű kiállítása a művész egykori lakóházában.